תקנון הארגון

ארגון גמלאי בנק דיסקונט עמותה מס' 58-000469-5 / מאי 2023

ועד הגמלאים | 07 לדצמבר 2023

תקנון ארגון גימלאי בנק דיסקונט, מתוקן ומאושר ב- 17 במאי 2023  

 

במהלך שנת 2022 פעלה ועדה מיוחדת מטעם ועד הגמלאים, כדי לתקן ולעדכן את תקנון הארגון. התיקונים והעידכונים החדשים בתקנון, אושרו ע"י חברי הארגון באסיפה כללית מיוחדת לשינוי התקנון, שהתקיימה ב 23.5.22 ואושרו ע"י רשם העמותות ב 17.5.2023 

 

* נא ראו בקישור את התקנון המלא והמאושר ע"י רשות העמותות, מיום 17.5.2023

 

** נא ראו בקישור את מכתב אישור התקנון מיום 17.5.2023

 

*** למעוניינים לראות את התקנון הקודם (יוני 2013) היכנסו כאן